мъждукане

мъждукане
същ. - блещукане, мъждеене, примигване, трепкаща светлина
същ. - проблясък, лъч

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • блещукане — същ. бляскане, светлеене, проблясък, светлина, мъждукане, мъждеене същ. примигване, трепкаща светлина същ. лъч същ. проблясване, блясък същ. святкане, искрене, излъчване …   Български синонимен речник

  • лъч — същ. светлина, блясък, отражение, проблясък, сияние същ. мъждукане, блещукане …   Български синонимен речник

  • мъждеене — същ. мъждукане, проблясък, блещукане, мержелеене същ. примигване, трепкаща светлина …   Български синонимен речник

  • примигване — същ. блещукане, мъждеене, мъждукане, трепкаща светлина същ. мигане, намигване, намек същ. пляскане, пърхане, пърпорене …   Български синонимен речник

  • проблясък — същ. искра, лъч, светлина, блясък същ. просветление, прояснение, озарение същ. надежда, упование същ. проява, проявление същ. блещукане, проблясване същ. мъждукане …   Български синонимен речник

  • трепкаща светлина — словосъч. блещукане, мъждеене, мъждукане, примигване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”